לקוח יקר – המידע שתמסור בטופס זה יישמר במאגר מידע, וישמש את סוכנות מאיר רמות, חברת מאיר וחברת הביטוח במתן השירות עבורך. במקרה תביעה יועבר מידע נדרש גם לגורמים נוספים המעורבים בטיפול בתיק. בנוסף, הפרטים שמסרת יוכלו לשמש את מאיר רמות לצורך משלוח הצעות שיווקיות מפעם לפעם. לא חלה חובה חוקית למסור את המידע, אך בלעדיו לא נוכל לספק לך שירות.

    דילוג לתוכן